Header

Gezonde omgeving

De omgeving bepaalt voor een stevig deel je gezondheid en mogelijkheden. Schone lucht, gezond water, een vitale bodem en genieten van natuur. Groen is goed voor je (geestelijke) gezondheid en voor het klimaat. Vervuiling zoals fijnstof kost letterlijk levensmaanden. Een gezonde leef en werkomgeving is één van de zes pijlers van een Vitale Zone.

"Een ontwikkeld land laat al haar burgers genieten van een vrij en gezond leven in een veilige omgeving."

Je kunt zelf of met je organisatie iets doen. Bomen planten en fietsen zorgt in plaats van auto rijden voor minder fijnstof, stikstofdioxide en CO2. Een gezond eetpatroon is ook goed voor het milieu. Samen zwerfvuil opruimen levert een fijnere buurt op. Zonnepanelen is een stap richting energieneutraal. Medicijnen niet doorspoelen helpt rivieren schoon te houden. Meer groen in plaats van tegels zorgt voor een prettig gevoel en voorkomt hittestress.


Lees meer over de 6 pijlers: