Header

Zinnig werk en inkomen

Zinnig werk is goed voor anderen en voor jezelf. Doen wat zin heeft en de rest laten. Een samenleving organiseren waar ieder kan meedoen en zich nuttig kan voelen. Inkomen dat voldoende ruimte geeft voor opleiding, goed eten, onderdak, zorg, beweging, internet en mobiliteit. Geen schade veroorzaken of negatieve effecten afwentelen op onze kinderen of andere regio’s. Zinnig werk en inkomen is één van de zes pijlers van een Vitale Zone.

"Een verstandig mens leeft evenzeer binnen de grenzen van zijn verstand als van zijn inkomen."

Er zijn dingen die je individueel, als werkgever of als overheid kunt doen. Zelf kiezen welk werk en werkgever je kiest, hoe je aandacht verdeelt over zinnig werk en accepteert dat een klein deel er gewoon bij hoort (administratie, enkele vergaderingen, etc), hoe je een goede collega voor elkaar bent en de klant echt verder helpt. Het Vital Zone Instituut is bezig met het ontwikkelen van een predicaat voor werkgevers.


Lees meer over de 6 pijlers: